A A A a a
Program "AKTYWNY SAMORZĄD" 2021   PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2021   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się w roku 2021 z dofinansowań ze środków PFRON w rama... więcej...
Zapytanie ofertowe - archiwum   Zapytanie ofertowe Procedura wyboru Wykonawcy świadczenia usługi najmu lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe. Zamawiający: Powiat Lubaczowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rod... więcej...
Zapytanie ofertowe - wypożyczalnia   Zapytanie ofertowe Procedura wyboru Wykonawcy świadczenia usługi najmu lokalu z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.   Zamawiający: Powi... więcej...
Zespół Interwencyjny do spraw pomocy osobom i rodzinom, ktore znalazły się w nagłej sytuacji kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w  ramach działalności Ośrodka w dniu 25 stycznia 2021 r. powstał Zespół Interwencyjny... więcej...
Projekt „Dostępna praca”     Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó... więcej...
Ogłoszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie uprzejmie informuje, że dzień 24.12.2020 r. jest dniem wolnym od pracy.   img.iap.pl/s/637/206288/Edytor/File/Zarzadzenie.pdf... więcej...
PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnopsrawnych wydłużył termin do dnia 16 listopada 2020 roku na składanie wnioksów w ramach progra... więcej...
Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie – Moduł III   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że termin składania wniosków o wsparcie  finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ... więcej...
Projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rusza z projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do prac... więcej...
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że z dniem 1 września 2020 r. następuje zmiana godzin udzielania telefonicznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przez Regionalny Ośrode... więcej...
Program Dobry Start     Program „Dobry Start” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w związku z realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2... więcej...
Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej   Powiat Lubaczowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż w terminie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. odbędzie druga tura naboru wniosków o przyznan... więcej...
Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem /Komunikat_w_zwiazku_z_zagrozeniem_koronawirusem.pdf... więcej...
Fundacja ADRA Polska - bezpłatne wsparcie psychologiczne online Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że Fundacja ADRA Polska udziela bezpłatnego wsparcia psychologicznego online. Fundacja ADRA uruchomiła grupy wparcia online wychodząc naprzeci... więcej...
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu III uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnospra... więcej...
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, przypomina, iż można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne por... więcej...
Pomoc psychologiczna dla rodzin zastępczych województwa podkarpackiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje o wsparciu dla dzieci, młodzieży i rodziców zastępczych z terenu województwa podkarpackiego w okresie ... więcej...
Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:  - Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokł... więcej...
TELEFONICZNE PORADY PSYCHOLOGICZNE Szanowni Państwo   W celu udzielenia pomocy w postaci interwencji kryzysowej osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz innym wymagającym wsparcia, w tym poddanym kwarantannie w ... więcej...
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM Szanowni Państwo W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa oraz maksymalnego ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa,  ze w... więcej...
Program "AKTYWNY SAMORZĄD" 2020 PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się w roku 2020 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego p... więcej...
System Obsługi Wsparcia - Moduł I program "Aktywny Samorząd" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że składanie wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I będzie przyjmowane w wersji elek... więcej...
System Obsługi Wsparcia - Moduł II program "Aktywny Samorząd" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że składanie wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II będzie przyjmowane wyłącznie ... więcej...
Zmiany w naborze wniosków „Aktywny Samorząd” Moduł I Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I. Wnios... więcej...
Lubaczowskie Obchody Światowego Dnia Chorego 2020 Światowy Dzień Chorego obchodzony po raz XXVIII w skali świata, zaś XI, jako Powiatowo-Dekanalny w Lubaczowie   Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Chorego były słowa Jezusa «Przyjd... więcej...
Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. ... więcej...
Kampania "19 dni przeciw przemocy" W bieżącym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie lubaczowskim przystąpiło do II Kuratorskiej Kampanii Przeciw Przemocy w ramach akcji ,... więcej...
Zmiany w turnusach rehabilitacyjnych od 2020 roku Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwij... więcej...
Projekt pn. Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie Powiat Lubaczowski/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w związku ze zwiększeniem liczby uczestników projektu pn. „Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabil... więcej...
System Obsługi Wsparcia - Moduł II program "Aktywny Samorząd" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że składanie wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II będzie przyjmowane wyłącznie w ... więcej...
Wycieczka i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Basznia Dolna 2019 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem” w Lubaczowie  we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, w okresie  od dnia 21.05.2019 r. do dnia 15.09.... więcej...
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Piknik rodzinny w Chutor Gorajec w ramach obchodów ,,Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie - Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej dnia 28 sie... więcej...
Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ZAKUP WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w b... więcej...
Spotkanie informacyjne Rodzina 500 Plus 26 lipca 2019 r. w Lubaczowie Starosta Lubaczowski Pan Zenon Swatek zaprasza mieszkańców powiatu lubaczowskiego na spotkanie z wicewojewodą podkarpackim Panią Lucyną Podhalicz, które odbędzie się w dniu 26 lipca br. na Rynku p... więcej...
Projekt pn. Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie Powiat Lubaczowski/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2021 r. realizuje projekt  pn. „Zwiększenie oferty wypo... więcej...
Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowejwięcej...
Badanie pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”. Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim zainicjował realizację badania pn. „... więcej...
Wycieczka i Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż w okresie  od 21.05.2019 r. do 15.09.2019 r. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych  ,,Razem” przy współpracy Pow... więcej...
Aktywny Samorząd 2019 r. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się w roku 2019 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowe... więcej...
Nabór "Aktywny Samorząd" 2019 - Moduł II W 2019 roku wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II dla Wnioskodawców, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparci... więcej...
Obchody Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie 2019 Światowy Dzień Chorego obchodzony po raz XXVII w skali świata, zaś X – jubileuszowy, jako Powiatowo-Dekanalny w Lubaczowie   Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liści... więcej...
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy PCPR w Lubaczowie   Szanowni Państwo !    Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować o działalności bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych (sprzęt piel... więcej...
Zmiany w naborze wniosków „Aktywny Samorząd” Moduł IIwięcej...
Spotkanie szkoleniowo - integracyjne dla rodzin zastępczych i ich rodzin Dnia 30 sierpnia 2018 r. w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w ... więcej...
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2018       W dniu 5 września w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyły się ,, Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych". W uroczystości wzięło udział ponad 200 osób nie... więcej...
Program "Dobry start" (300+) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w związku z wejściem w życie programu ”Dobry start” (300+) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w spr... więcej...
Ochrona Danych Osobowych Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach pra... więcej...
Aktywny samorząd 2018    PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się w roku 2018 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pil... więcej...
Koncert profilaktyczny zespołu „Wyrwani z niewoli” pn. „W kręgu rozważań o miłości…”. W czwartek, 15 lutego o godz. 10.30 w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie odbył się koncert profilaktyczny zespołu „Wyrwani z niewoli” pn. „W kręgu rozważań o mi... więcej...
Szkolenie warsztatowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiek... więcej...
Obchody Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie 2018      Światowy Dzień Chorego - obchodzony już po raz XXVI w skali świata, zaś po raz IX - jako Powiatowo-Dekanalny w Lubaczowie    „Oto syn Twój (&hel... więcej...
Zmiany dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

więcej...
Konferencja szkoleniowa „Rodzina i dom działajmy razem!”             W dniu 18 września 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych &bd... więcej...
II Podkarpacka Olimpiada Warsztatów Terapii Zajęciowej - Oleszyce 2017 r.                               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ... więcej...
Projekt pt. „Rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie”

więcej...
Program ,, Aktywny Samorząd 2017 " PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zaprasza do ubiegania się w roku 2017 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażo... więcej...
Obchody Światowego Dnia Chorego 2017 w Lubaczowie         W dniu 13 lutego 2017 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, który w tym roku odbył się pod hasłem „Zdumienie nad tym, czego dokonuje Bóg. Wielki... więcej...
Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż od dnia 16 stycznia 2017 r. posiada nową siedzibę  przy ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów Jednocześnie informujemy, iż w najbliższy... więcej...

Licznik odwiedzin: