A A A a a

System Obsługi Wsparcia - Moduł I program "Aktywny Samorząd"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że składanie wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I będzie przyjmowane w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl
 

Wszystkie dokumenty zamieszczone są  w formacie PDF
 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:
•    Wniosek Obszar A zadanie 1
•    Załączniki
•    Zaświadczenie lekarskie
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,
 

b. Zadanie 2 i Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:
•    Wniosek Obszar A zadanie 2 i zadanie 3
•    Załączniki
•    Zaświadczenie lekarskie
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,
 

c. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:
•    Wniosek Obszar A zadanie 4
•    Załączniki
•    Zaświadczenie lekarskie
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,
 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a. Zadanie 1, Zadanie 3 i Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
•    Wniosek Obszar B zadanie 1, zadanie 3 i zadanie 4
•    Załączniki
•    Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja obu kończyn górnych (B1)
•    Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu wzroku (B3)
•    Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu wzroku (B1) dot. os. dorosłej
•    Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu wzroku (B1) dot. os. do 16 r.ż.
•    Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja narządu słuchu (B4)
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,
 

b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
•    Wniosek Obszar B zadanie 2
•    Załączniki
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,
 

c. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:
•    Wniosek Obszar B zadanie 5
•    Załączniki
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,


3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
•    Wniosek Obszar C zadanie 1
•    Załączniki
•    Zaświadczenie lekarskie (C1)
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,

b. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
•    Wniosek Obszar C zadanie 2
•    Załączniki
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,

c. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:
•    Wniosek Obszar C zadanie 3
•    Załączniki
•    Wzór oferty wybranego przedmiotu dofinansowania
•    Zaświadczenie lekarza specjalisty
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,

d. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:
•    Wniosek Obszar C zadanie 4
•    Załączniki
•    Wzór oferty naprawy wybranego przedmiotu dofinansowania
•    Zaświadczenie lekarza specjalisty
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,

e. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
•    Wniosek Obszar C zadanie 5
•    Załączniki
•    Zaświadczenie lekarskie (C5)
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,
 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:
•    Wniosek Obszar D
•    Załączniki
•    Oświadczenie/klauzula informacyjna
•    Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – o ile dotyczy,
 

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.
 

Informujemy, iż termin naboru wniosków na Moduł I trwa do 31.08.2020 r.
 

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
sow.pfron.org.pl


Licznik odwiedzin: