A A A a a

II Podkarpacka Olimpiada Warsztatów Terapii Zajęciowej - Oleszyce 2017 r.

          

         

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż w dniu 12 września  2017 r. przy Zespole Szkół w Oleszycach odbędzie się ,, II Podkarpacka Olimpiada Sportowa Warsztatów Terapii Zajęciowej – Oleszyce 2017 r.” zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem”  w Lubaczowie, przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie i Miejskiego Ośrodka Sportu w Lubaczowie.  

       W Olimpiadzie planowany jest udział ok 250 osób niepełnosprawnych, uczestników  WTZ z terenu Województwa Podkarpackiego.

Organizatorzy przewidują nastepujące konkurencje:

 1)  indywidualne;

a)    rzut  woreczkiem  do wyznaczonego okręgu,

b)    strzały piłką nożną do bramki,

c)    bieg na 60 m,

d)    prowadzenie piłki  slalomem,

e)    rzut piłką do kosza;

 2) zespołowe;

a)    sztafeta 4x60m,

b)    przeciąganie liny,

c)    podaj piłkę.

      Głównymi celami przedsiewzięcia jest integracja uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i umoźliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

      II Podkarpacka Olimpiada Warsztatów Terapii Zajęciowej - Oleszyce 2017 r. została dofinansowana przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach ,,Wojewódzkiego Programu na rzecz Wyrównywania  Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu  Społecznemu  na lata 2008-2020”.

 

 

 


 

           

 

 


Licznik odwiedzin: