A A A a a

Obchody Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie 2019


Światowy Dzień Chorego

obchodzony po raz XXVII w skali świata, zaś X – jubileuszowy,

jako Powiatowo-Dekanalny w Lubaczowie

 

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. W liście pisał: „ma on (Światowy Dzień Chorego) na celu uwrażliwienie ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu…” – pisał Papież Polak. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego.

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Chorego był werset z Ewangelii wg św. Mateusza „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Jest to wezwanie wszystkich do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia.  

Celem przyświecającym corocznym obchodom Światowego Dnia Chorego jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących zarówno duchowo, jak i fizycznie oraz zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Światowy Dzień Chorego jest to dzień, w którym mamy okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, a także tych, których mamy bardzo blisko siebie i tych, których nie znamy.

Tegoroczne uroczystości w Lubaczowie odbyły się w dniu 12 lutego 2019 r. Patronowali im ks. Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego Andrzej Stopyra oraz Starosta Lubaczowski Pan Zenon Swatek. Od strony organizacyjnej wspierali je pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

Obchody Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Św. odprawioną przez ks. bp Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego w Konkatedrze pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie podczas, której kapłani udzielili wiernym sakramentu namaszczenia chorych.

Po Mszy Św. w sali teatralnej przy Konkatedrze odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich uczestników obchodów. Podczas spotkania Ksiądz Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego Andrzej Stopyra oraz Pan Starosta Paweł Głaz wręczyli podziękowania, statuetki upamiętniające jubileuszowe – X Powiatowo Dekanalne Obchody Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie oraz słodkie upominki. Otrzymali je wszyscy Ci, którzy przez te dziesięć lat swoimi występami angażowali się w uświetnienie uroczystości. To również podziękowanie za Ich bezinteresowną pomoc, życzliwość i wsparcie. Wśród odznaczonych znaleźli się:

Janusz Zastawny – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej

Barbara Rzońca – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach

Irena Lichosyt – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie

Joanna Sokołowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie

Mariusz Husiatyński – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Horyńcu Zdroju

Mirosław Turza – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie

Halina Zuchowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku

Izabela Krzaczkowska Szychter – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleszycach

Monika Hanas – Kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach

Andrzej Wójciak – Dyrektor Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie

 

Pamiątkowe statuetki zostały przygotowane przez kadrę i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleszycach.

W kolejnej części został wyświetlony krótki film, prezentujący zdjęcia oraz występy artystów na przestrzeni minionych lat.  Następnie ze swoją twórczością zaprezentowali się mieszkańcy  Domu Pomocy Społecznej z Wielkich Oczu, Domu Pomocy Społecznej z Lubaczowa, Domu Pomocy Społecznej z Rudy Różanieckiej oraz uczestnicy Środowiskowego Dom Samopomocy z Horyńca Zdroju.  Podczas uroczystości, wszystkie osoby w niej uczestniczące miały możliwość skorzystania z gorącego napoju oraz słodkiego poczęstunku.

W tym roku obchody Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie swoją obecnością zaszczycili ks. bp Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusz Leszczyński,  Pan Paweł Głaz Starosta Lubaczowski, Pan Maciej Szymański Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  Rzeszowie,  ks. Marcin Jakubiak Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu, Pani Joanna Antonik z Biura Poselskiego Poseł Anny Schmidt-Rodziewicz,  Pan Andrzej Gryniewicz Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, Pan Tomasz Jabłoński – Wójt Gminy Stary Dzików, Pan Janusz Wużyński – Zastępca Wójta Gminy Horyniec Zdrój, Pan Andrzej Nepelski – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaczowie im. gen. J. Kustronia, Pan Mariusz Pieróg  przedstawiciel Wójta Gminy Lubaczów, Radni Miejscy i Powiatowi, dyrektorzy i kierownicy jednostek miejskich i powiatowych,  przedstawiciele WTZ, ŚDS i DPS oraz członkowie stowarzyszeń działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

      Wsparcie rzeczowe i finansowe na zorganizowanie uroczystości udzielili:

 • Pan Leopold Zaborniak – Hurtownia Spożywcza POLADEX
 • Pan Michał Wołoszyn – Sklep Medyczny EUROSŁUCH PLUS MED
 •  Pan Zdzisław Cioch – Prezesa Miejskiej Spółdzielni SCh
 •  Pan Ziemowit Kisz – Sklep e-Kropek Lubaczów
 •  Pan Tomasz Zadworny – Kancelaria Radcy Prawnego
 •  Pan Marek Hass – Sklep DecoMar
 •  Pan Leszek Żukowicz – Klima-Tech-Serwis
 •  Pan Waldemar Bogusz – DOMEX Technika Grzewcza
 •  Pan Edwin Bogusz – Sklep Pióro
 •  Pan Leonard Sochań – Sklep DOMUS
 •  Pan Tomasz Tkaczyk – Piekarnia Słoneczko
 •  Pan Lesław Klimaczak – Piekarnia Gutek i Lutek

            Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy 

 


Licznik odwiedzin: