A A A a a

System Obsługi Wsparcia - Moduł II program "Aktywny Samorząd"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że składanie wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II będzie przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także pobrać załączniki (wymienione poniżej), wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu - o ile dotyczy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie/Klauzula informacyjna

Załącznik nr 4 – Zaświadczenie z uczelni

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o okresie przebytej nauki

Karta Dużej Rodziny – o ile dotyczy

W przypadku Wnioskodawców którzy są zatrudnieni, należy dołączyć zaświadczenie zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeśli tak, to w jakiej wysokości),

 

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Informujemy, iż termin naboru wniosków na semestr letni 2019/2020 trwa do 31.03.2020 r.

obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  

sow.pfron.org.pl

 


Licznik odwiedzin: