A A A a a

Program Dobry Start


 

 

Program „Dobry Start”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w związku z realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.) (300+):

– rodziny zastępcze,
– osoby pozostające w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(t.j. Dz. U. z 2020r. poz.  821)
,
– osoby usamodzielniane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(t.j. Dz. U. z 2020r. poz.  821)

– dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opiekuńczo-terapeutycznych mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w wysokości 300 zł na dzieck

Świadczenie przysługuje na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej bądź placówce lub osobie usamodzielnianej, uczącej się w:
– szkole podstawowej,
– szkole ponadpodstawowej,
– dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej (także szkole policealnej i szkole dla dorosłych) do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola lub tzw. „zerówki” i studentom.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który można składać od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r.:
– osobiście w siedzibie PCPR w Lubaczowie,
– za pośrednictwem poczty (adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów).
 

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem poczty.   

Wniosek

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Licznik odwiedzin: