A A A a a
Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim

„PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ W POWIECIE LUBACZOWSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, iż został rozpoczęty kolejny etap realizacji projektu pn.
„Program aktywizacji społecznej w powiecie lubaczowskim”
w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na lata 2013-2015


Uczestnikami projektu docelowo są osoby niepełnosprawne oraz uczestnicy WTZ a także klienci Ośrodka Interwencji Kryzysowej zamieszkujące teren powiatu lubaczowskiego będące w przedziale wiekowym 15 - 64 lata

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do siedziby PCPR lub o kontakt telefoniczny 16 632 94 60


Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione: szkolenie edukacyjne, warsztaty, zwrot kosztów dojazdu (dot. uczestnicy beneficjentów mieszkających poza granicami miasta Lubaczowa), catering w trakcie trwania form wsparcia, ubezpieczenie, materiały dydaktyczne oraz materiały promocyjne.
 
Przez cały okres realizacji projektu z uczestnikami projektu współpracował będzie Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych.

>>Regulamin rekrutacji<<

 

 

Licznik odwiedzin: