A A A a a

Szkolenie warsztatowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze


Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osoby świadczące wspomniane usługi muszą posiadać stosowne kwalifikacje, odpowiedni staż pracy a także przeszkolenie i doświadczenie, którego zakres został objęty  w szkoleniu zorganizowanym 8 lutego 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. Szkolenie prowadzone przez psychologa miało charakter warsztatowy i skierowane było do wszystkich chętnych osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Tematyka szkolenia dotyczyła:

  • Umiejętności kształtowania motywacji  do akceptowanych przez otoczenie zachowań.
  • Kształtowania nawyków celowej aktywności.
  • Prowadzenia treningu zachowań społecznych.

W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby, na co dzień wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin: