A A A a a

Kampania "19 dni przeciw przemocy"


W bieżącym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie lubaczowskim przystąpiło do II Kuratorskiej Kampanii Przeciw Przemocy w ramach akcji ,,19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży”. W dniach 15-16 listopada 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyły się spotkania adresowane do rodziców zastępczych, ich dzieci oraz podopiecznych. Dnia 15 listopada 2019 r.(piątek) miało miejsce warsztatowe spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych połączone z panelem dyskusyjnym pt. ,,Prawidłowości rozwoju dzieci wychowywanych poza rodziną naturalną. Konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci”. Spotkanie poprowadziła psycholog mgr Katarzyna Chmiel. Pani prelegent wygłosiła wykład dot. prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży wychowywanych poza rodziną naturalną. Podczas panelu dyskusyjnego po części wykładowej uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany spostrzeżeń własnych, zadawania pytań.

 Następnego dnia - 16 listopada 2019 r. (sobota) zorganizowano warsztatowe spotkanie psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży pt. „Przemoc i jej rodzaje. Etapy rodzenia się konfliktu”. Zajęcia poprowadziła koordynator rodzinnej pieczy zastępczej mgr Marzena Witkoś oraz pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie mgr Elżbieta Rozner.

Zwieńczeniem działań w ramach kampanii ,,19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży” były zajęcia plastyczne. Uczestnicy tworzyli barwne kolaże „Stop przemocy”, które zostały omówione i zaprezentowane w formie wernisażu. Udział w kampanii ,,19 dni przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży” okazał się być idealną okazją do poszerzenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, integracji rodzin zastępczych oraz spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Galeria zdjęć

 


Licznik odwiedzin: