A A A a a

Zespół Interwencyjny do spraw pomocy osobom i rodzinom, ktore znalazły się w nagłej sytuacji kryzysowej


Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w  ramach działalności Ośrodka w dniu 25 stycznia 2021 r. powstał Zespół Interwencyjny  do spraw pomocy osobom znajdującym się w nagłej sytuacji kryzysowej   Zespół świadczy  pomoc osobom/rodzinom, które znalazły się w nagłej,  trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. W skład zespołu wchodzą specjaliści zakresu pracy socjalnej psychologii
i pedagogiki

Celem działania Zespołu jest natychmiastowe podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, celem przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

 

 Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 

  • udzielanie natychmiastowej pomocy w miejscu zamieszkania osoby/rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji kryzysowej, w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych;
  • stała współpraca z Zespołem ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, policją i ośrodkami pomocy społecznej oraz z innymi instytucjami działającymi w obszarze wsparcia osób będących w sytuacji kryzysowej;
  • monitorowanie sytuacji i potrzeb soby/rodziny, której dotyczyła interwencja do 3-m-c po zakończeniu udzielonego wsparcia.

 

Kontakt z Zespołem

Od poniedziałku do piątku, w  godz. pracy PCPR w Lubaczowie: 7.30-15.30  

  •  tel.: 16 728 20 326;
  • adres e-mail:  pcpr@lubaczow.powiat.pl.

W wyjątkowych przypadkach po godz. pracy Urzędu  i w  dni świąteczne: tel. 510 232 788.

 

 


Licznik odwiedzin: