A A A a a

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


ZAKUP WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach modułu I Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000,00 zł, a minimalny udział własny wnioskodawcy 10 % ceny brutto wózka.

Pomoc na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przeznaczona jest dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Warunkiem przyznania dofinansowania osobom, które nie będą zatrudnione i nie będą się uczyć jest pozytywna opinia eksperta PFRON bądź zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Druki wniosków i załączników wymaganych na udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I w roku 2019 można odebrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przy ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 4 oraz pobrać na naszej stronie w zakładce „Druki do pobrania” -> „Pilotażowy program Aktywny Samorząd”

 


Licznik odwiedzin: