A A A a a
Rozwój wypożyczalni sprzętu reh. i urządzeń pomocniczych przy PCPR w Lubaczowie

„ROZWÓJ WYPOŻYCZALNI
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH
PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W LUBACZOWIE”

 

Powiat Lubaczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2018 r. realizuje projekt  pt. „Rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 Celem projektu jest: ,,Poprawa funkcjonowania w życiu codziennym 500 niesamodzielnych mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego poprzez zwiększenie im dostępu do korzystania z bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w okresie od dnia 01.08.2017r.do dnia 31.12.2018r.”

 W ramach projektu osoby niesamodzielne będą mogły bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający i pielęgnacyjny.

Wypożyczalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

 


Licznik odwiedzin: