A A A a a
Rodziny zastępcze

Z miłości do dzieci – rodzina zastępcza  

„Dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”

 /Konwencja ONZ o Prawach Dziecka/

 Rodzinna piecza zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. Jest najkorzystniejszą po adopcji formą opieki nad dzieckiem, które nie może przebywać z rodzicami. Stanowi ponadto rodzinny model opiekuńczy, który w odróżnieniu od zakładowego zapewnia dziecku optymalne warunki rozwoju, gwarantuje opiekę i właściwe wychowanie. Dlatego też skierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej powinna poprzeć próba umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze dzielą się na:

-     spokrewnione,

-     niezawodowe,

-     zawodowe, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu. Zgodnie z polskim prawem, rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna.

Podstawowym zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku opieki i wychowania w warunkach odpowiednich do jego stanu zdrowia, wieku i poziomu rozwoju.

Rodziny zastępcze otrzymują wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka.  

 Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, tel. (16) 736 20 87.
 

Informujemy, że jesteśmy w trakcie organizowania grupy szkoleniowej dla kandydatów na rodziców zastępczych. 


Licznik odwiedzin: