A A A a a
Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Od listopada 2008 r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka w Nowej Grobli, z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Budynek, w którym mieści się placówka, jest obiektem nowym, wybudowanym kilka lat temu, pełniącym dotychczas funkcję szkoły podstawowej. W wydzielonej części obiektu działa oddział przedszkolny oraz szkoła podstawowa zapewniająca dzieciom naukę na poziomie klas I-III. Pozostali wychowankowie dowożeni są do pobliskich szkół, bądź w dniach nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) mieszkają w internacie. Dom Dziecka w Nowej Grobli dysponuje salą rekreacyjno – wypoczynkową, gdzie wychowankowie spędzają czynnie czas wolny. Dom Dziecka w Nowej Grobli może przyjąć 30 wychowanków.


Licznik odwiedzin: