A A A a a
Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja przez Warsztat powyższego celu, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię w Warsztacie  realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się m. in.: formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji, formy współpracy z rodziną, planowane efekty rehabilitacji  oraz  osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji. Określone są także formy współpracy z rodziną lub opiekunami, planowane efekty rehabilitacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

 W Powiecie Lubaczowskim obecnie funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Józefa, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem’’ w Lubaczowie.  Siedziba Warsztatu mieści się w Oleszycach, przy ul. Zielona 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach rozpoczął działalność dnia 29 grudnia 2014 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Obecnie z terapii zajęciowej w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej korzysta 55 osób. Terapia odbywa się w grupach,  w pracowniach terapeutycznych tj.:  ekologiczno-renowacyjnej, usługowo – pamiątkarskiej, ceramiki użytkowej, galanterii papieru, obróbki drewna, przygotowania do pracy, tkacko-krawieckiej, krawieckiej, porządkowo-gospodarczej i  kulinarnej. Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii – tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonej dokumentacji, obserwacji, działań i zachowań w placówce oraz szczegółowej punktowej oceny. Program pracy uczestników oraz ich przynależność do grup zadaniowych zależy od stopnia ich indywidualnych kompetencji i możliwości zarówno w sferze edukacyjnej, jak i komunikacyjnej. Program realizowany jest w poszczególnych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Dodatkowo prowadzona jest terapia psychologiczna, muzykoterapia oraz rehabilitacja ruchowa.

Uczestnikami Warsztatu mogą być osoby, które mają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenia osób, które chcą uczestniczyć w zajęciach  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleszycach, przyjmuje i zatwierdza Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem’’, prowadzące Warsztat, w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511 z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz..U. Nr 63, poz. 587).

 

 


Licznik odwiedzin: