A A A a a

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, przypomina, iż można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu :
http://powiatlubaczowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-2/


http://lubaczow.powiat.pl/xix_nieodplatna_pomoc_prawna/5_harmonogram/

Materiały w postaci plakatu informacyjnego oraz ulotki są do pobrania po kliknięciu w poniższe linki:


http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/lubaczowski_plakat_npp_2020.jpg


http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/1_informator_rewers_npp_2020.jpg


http://www.sc.org.pl/userfiles/npp_npo_2020/lubaczowski_informator_npp_2020.jpg

 


Licznik odwiedzin: