A A A a a

Nabór "Aktywny Samorząd" 2019 - Moduł II


W 2019 roku wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II dla Wnioskodawców, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl
 

Obowiązujące wzory załączników:
- wniosek
- oświadczenie o dochodach,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
- zaświadczenie z uczelni- szkoły,
- oświadczenie - okres przebytej nauki

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.
 

Termin przyjmowania wniosków:
Cykl I – od dnia 1 marca 2019 r do dnia 30  marca 2019 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)
Cykl II – od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
 

 


Licznik odwiedzin: