A A A a a

Lubaczowskie Obchody Światowego Dnia Chorego 2020


Światowy Dzień Chorego

obchodzony po raz XXVIII w skali świata, zaś XI,

jako Powiatowo-Dekanalny w Lubaczowie

 

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Chorego były słowa Jezusa «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię». Słowa te są wyrazem  solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem. Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść do Niego: «przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie. W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie do chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą całkowicie od Boga i dotknięci ciężarem próby potrzebują uzdrowienia.

W swoim orędziu Ojciec Święty Franciszek na XXVIII Światowy Dzień Chorego podkreślił,  że Kościół chce być coraz bardziej i lepiej “gospodą“ Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus, to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu.

Celem przyświecającym corocznym obchodom Światowego Dnia Chorego jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących zarówno duchowo, jak i fizycznie oraz zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Światowy Dzień Chorego jest to dzień, w którym mamy okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, a także tych, których mamy bardzo blisko siebie i tych, których nie znamy.

Tegoroczne uroczystości w Lubaczowie odbyły się w dniu 12 lutego 2020 r. Patronowali im ks. Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego Andrzej Stopyra oraz Starosta Lubaczowski Pan Zenon Swatek. Od strony organizacyjnej wspierali je pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

Obchody Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Św. odprawioną przez ks. bp Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego w Konkatedrze pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, podczas której kapłani udzielili wiernym sakramentu namaszczenia chorych. Po Mszy Św. w sali teatralnej przy Konkatedrze odbyło się spotkanie integracyjne wszystkich uczestników obchodów, gdzie ze swoją twórczością zaprezentowali się podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukcyjno-Wychowawczego w Oleszycach, mieszkańcy  Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie, uczestnicy Warsztatu Tarapii im. Św. Józefa w Oleszycach,  podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Lubaczowie, działającego przy Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach  oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej. Podczas spotkania, wszyscy uczestnicy uroczystości  mieli możliwość skorzystania z gorącego napoju oraz słodkiego poczęstunku.

W tym roku obchody Światowego Dnia Chorego w Lubaczowie swoją obecnością zaszczycili ks. bp Diecezji Zamojsko  - Lubaczowskiej Mariusz Leszczyński, Pan Zenon Swatek-Starosta Lubaczowski, Pan Maciej Szymański - Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  Rzeszowie,  Pani Marta Tabaczek- Przewodnicząca Rady Powiatu  w Lubaczowie, Pan Marek Hadel - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubaczowie, Pan Janusz Wużyński  - Zastępca Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, Pan Janusz Czernysz- Przedstawiciel Wójta Gminy Lubaczów, radni powiatu lubaczowskiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek miejskich i powiatowych,  przedstawiciele OREW, WTZ, ŚDS i DPS raz członkowie stowarzyszeń działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Wsparcie rzeczowe i finansowe na zorganizowanie uroczystości udzielili:

  • Państwo Joanna i Grzegorz Bauman  - właściciele Ośrodka Wypoczynkowego ,,Leśna Chata” w Kowalówce 
  • Pan Michał Wołoszyn - EuroSłuch Plus Med w Lubaczowie.
  • Pan Robert Polak - Zakład Remontowo Budowlany w Lubaczowie
  • Pani Elżbieta Klimczak - Piekarnia „Gutek-Lutek”
  • Pan Zdzisław Cioch - Prezes Miejskiej Spółdzielni Samopomoc Chłopska    w Lubaczowie
  • Pan Waldemar Bogusz - Domex - Technika Grzewcza
  • Miejski Dom Kultury im. Sas Bandrowskiego w Lubaczowie
  • Warsztat Terapii Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach

 

            Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy 

 Galeria zdjęć

 


Licznik odwiedzin: