A A A a a

Zmiany w naborze wniosków „Aktywny Samorząd” Moduł I


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że nastąpi zmiana w sposobie składania wniosków na dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I. Wnioski będą przyjmowane przez platformę internetową SOW.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

 

Dodatkowe wiadomości o Systemie Obsługi Wsparcia dostępne są na:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

https://sow.pfron.org.pl/logowanie

obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  


 


 


Licznik odwiedzin: