A A A a a

Badanie pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.


Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim zainicjował realizację badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”. Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W związku z powyższym informujemy, iż w okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzone badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wywiadach, Państwa opinia będzie miała kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy oraz zostaną wykorzystane jedynie w realizacji przedmiotowego badania.

Kondycja_spoleczno-gospodarcza_rodzin_w_wojewodztwach_podkarpackim...


Licznik odwiedzin: