A A A a a

Program "Dobry start" (300+)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie informuje, że w związku z wejściem w życie programu ”Dobry start” (300+)


– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061):
– rodziny zastępcze,
– osoby usamodzielniane z pieczy zastępczej,
– dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opiekuńczo-terapeutycznych

mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł.


Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który można składać od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r. osobiście w siedzibie PCPR w Lubaczowie (pokój 6) lub za pośrednictwem poczty (adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów).

Świadczenie przysługuje na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej bądź placówce lub osobie usamodzielnianej uczącej się w:

-     szkole podstawowej,

-     dotychczasowym gimnazjum,

-     szkole ponadpodstawowej,

-     dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej
(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych)

do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Druk wniosku do pobrania:Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub pod numerem telefonu (16) 307 01 01.

 


Licznik odwiedzin: