A A A a a

Konferencja szkoleniowa „Rodzina i dom działajmy razem!”            W dniu 18 września 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie  planują wspólną organizację konferencji szkoleniowej „Rodzina i dom działajmy razem!”, w ramach obchodów ,, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego’’. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach ,,Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  na lata 2014-2020” oraz PCPR w Lubaczowie

         Przedmiotem dofinansowania jest zorganizowanie 7 godz. konferencji szkoleniowej w Lubaczowie (restauracja ,,U Dina") w ramach obchodów ,,Dnia Rodzicielstwa Zastępczego", w której weźmie udział  45 mieszkańców Województwa Podkarpackiego (38 rodziców zastępczych, 7 osób pracujących z rodzinami,) z terenów Powiatu Lubaczowskiego i  Powiatu Jarosławskiego. Podczas konferencji edukacyjno-praktycznej wystąpi  dwóch prelegentów, którzy przekażą praktyczne i teoretyczne wskazówki dla rodziców zastępczych i osób pracujących z rodziną. Wykłady psychoedukacyjne dla rodziców zastępczych i osób pracujących z rodziną dotyczyć będą  wzmacniania więzi i poprawie relacji wewnątrzrodzinnych.

           Konferencja rozpocznie się od przywitania uczestników oraz przedstawienia harmonogramu spotkania. Po oficjalnym otwarciu konferencji  nastąpi wystąpienie pierwszego prelegenta prezes Stowarzyszenia ,,Nowy Dom" w Nagawczynie Pani Magdaleny Koczaj-Kizior. Pani prezes przedstawi praktyczne rozwiązania  pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi  podejmowane przez Stowarzyszenie ,,Nowy Dom". Po części wykładowej będzie miała miejsce krótka przerwa kawowa.

         W drugiej części rozpocznie się wystąpienie Pani psycholog Adrianny Gontarz, która poruszy tematykę wzmacniania więzi i poprawie relacji wewnątrzrodzinnych. Po wykładzie Pani psycholog nastąpi przerwa obiadowa.

           Kolejna część konferencji to panel dyskusyjny prowadzony  wspólnie przez Panią psycholog Adrianę Gontarz i Panią Magdalenę Koczaj-Kizior oraz praca na materiałach - prezentacja ulotek informacyjnych o pieczy zastępczej.        

          W związku z tym, że konferencja będzie trwała  7 godzin  uczestnikom projektu zostanie zapewniony catering (kawa, herbata, napoje, obiad, ciasto itp.). Obsługą cateringu zajmą się pracownicy  restauracji.

         W celu umożliwienia dojazdu do miejsca odbycia się konferencji dla uczestników  z Powiatu Jarosławskiego zostanie wynajęty bus. Organizacją konferencji zajmie się koordynator projektu. Wspierać go będą 2 wolontariusze z PCPR w Lubaczowie.

 

 

  

 

 

 

 

Plan konferencji:

5.1 Rozpoczęcie konferencji (przywitanie uczestników

5.2 Wystąpienie  pierwszego prelegenta Pani  prezes Stowarzyszenia Nowy Dom w Nagawczynie  Magdaleny Koczaj-Kizior:

5.3 Przerwa kawowa

5.4 Wystąpienie Pani psycholog Adrianny Gontarz

5.5 Przerwa obiadowa

5.6 Panel dyskusyjny prowadzony przez prelegentów

                                                                            

 

    


Licznik odwiedzin: