A A A a a

Projekt pt. „Rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie”

        

 

        Powiat Lubaczowski/Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Lubaczowie  informuje, że w okresie od dnia: 01.08.2017 r. do dnia: 31.12.2018 r. realizuje projekt  pt. „Rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie”, wspołfinansowanego przez   Unię Europejskią ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna/Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

         Celem projektu jest: „Poprawa funkcjonowania w życiu codziennym 500 niesamodzielnych mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego poprzez zwiększenie im dostępu do korzystania z bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego w okresie od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.”

 

         W ramach projektu osoby niesamodzielne będą mogły bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający  i pielęgnacyjny.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W PROJEKCIE

 

W projekcie będą mogły wziąć udział osoby, które: 

  • są osobami niesamodzielnymi (osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych);
  • mieszkają na terenie  Powiatu  Lubaczowskiego;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzające status osoby niesamodzielnej ze wskazaniem do korzystania z konkretnego sprzętu lub urządzenia.

 

OFEROWANY SPRZĘT WYPOŻYCZALNI

 

  • sprzęt rehabilitacyjny: łóżka rehabilitacyjne, rotory, rowerki stacjonarne, materace, piłki rehabilitacyjne, bieżnie, wioślarze, aparaty do hydromasażu, aparaty do masażu suchego, przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne (PUR),  itp.
  • sprzęt wspomagający: wózki standardowe, balkoniki/podpórki, kule, laski, koncentratory tlenu,  inhalatory, ciśnieniomierze itp.
  • sprzęt pielęgnacyjny: wózki prysznicowo toaletowe, taborety prysznicowe, nakładki sedesowe, podnośniki wannowe, ssaki medyczne, krzesła obrotowe do wanny itp.

 

Wypożyczalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30-15.30.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod nr tel. (0-16 )736 20 87 lub w jego siedzibie w Lubaczowie przy ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 3.

 

Całkowita wartość projektu: 629 058,90 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 534 700, 06 PLN

 

 pl/34705/0/Dok__rekrutacyjne_proj___Rozwoj_wypozyczalni_
sprzetu_reh__i_urzadzen_pomocniczych_przy_PCPR_w_Lub__.html

 

 

 

 


    


Licznik odwiedzin: